Proiectul va avea acoperire nationala si se va implementa in perioada 2018 – 2019, avand o durata de 16 luni, si este finantat din Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 – 2020.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Monitorizare si evaluare

Cresterea capacitatii a 3 ONG-uri de a monitoriza si evalua politicile publice, prin dezvoltarea si utilizarea a 2 instrumente inovative de monitorizare si evaluare in domeniul sanatatii reproducerii;

Instruire

Cresterea capacitatii a 3 ONG-uri de a formula politici publice alternative, prin instruirea a 80 de persoane din grupul tinta – personal din ONG-uri, in domenii de interes si elaborarea unei propuneri alternative la politicile publice in domeniul sanatatii reproducerii;

Promovare

Promovarea politicii publice alternative elaborate in domeniul sanatatii reproducerii si obtinerea acceptului acesteia.

Proiect ce se va implementa la nivel national.

Proiect ce se va implementa la nivel national.

Asociatia PartNET – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabila, impreuna cu partenerii proiectului Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, Asociatia SAMAS si Asociatia Moaselor Independente implementeaza proiectul intitulat „RENASC – REtea NAtionala de promovare a Sanatatii reproduCerii prin politici publice integrate”, Cod SMIS 110651, Componenta 1 CP2/2017 – Cresterea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Axa prioritara – Administratie publica si sistem judiciar eficiente.
Obiectivul general al proiectului este de a creste capacitatea ONG-urilor si partenerilor sociali de a formula propuneri alternative de politici publice in domeniul sanatatii mamei si copilului, respectiv: sanatatea reproducerii, consultatie prenatala, extinderea si sprijinirea accesului femeilor gravide la servicii medicale, educatie medicala, etc. Proiectul urmareste constituirea unei retele nationale solide care va analiza politicile existente in domeniu si va transmite solutii / propuneri de imbunatatire a prevederilor legislative, astfel incat femeile gravide sa aiba acces nelimitat si egal la servicii medicale de inalta calitate.;

Despre proiect

Asociatia PartNET – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabila, impreuna cu partenerii proiectului Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, Asociatia SAMAS si Asociatia Moaselor Independente implementeaza proiectul intitulat „RENASC – REtea NAtionala de promovare a Sanatatii reproduCerii prin politici publice integrate”, Cod SMIS 110651, Componenta 1 CP2/2017 – Cresterea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Axa prioritara – Administratie publica si sistem judiciar eficiente. Obiectivul general al proiectului este de a creste capacitatea ONG-urilor si partenerilor sociali de a formula propuneri alternative de politici publice in domeniul sanatatii mamei si copilului, respectiv: sanatatea reproducerii, consultatie prenatala, extinderea si sprijinirea accesului femeilor gravide la servicii medicale, educatie medicala, etc.

Acasă

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020


Axa Prioritara:
Administratie publica si sistem judiciar eficiente

Componenta 1:
CP2/2017-Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

Titlul proiectului:
RENASC – REțea NAțională de promovare a Sănătății reproduCerii prin politici publice integrate, Cod SMIS 110651

Beneficiari:
Asociația PartNET – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă – Solicitant
Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” – Partener 1
Asociația SAMAS  – Partener 2
Asociația Moașelor Independente – Partener 3

 

 


Date generale

Noutati