Conferință finală

Conferinţa finală a proiectului RENASC – un raspuns la problema mortalităţii materne şi infantile din România.

Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă este lider de parteneriat în cadrul proiectului RENASC – REțea NAțională de promovare a Sănătății reproduCerii prin politici publice integrate, Cod SIPOCA 226/SMIS 110651, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritara 1: Administrație publică și sistem judiciar Eficiente, Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Componenta CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, implementându-se în perioada 27.06.2018 – 26.02.2020.

Asociaţia PartNET a organizat în luna Decembrie 2019, conferinţa de încheiere a proiectului RENASC, la Hotel Aambasador din Bucureşti, alături de partenerii proiectului INSMC – Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” București, Asociația SAMAS și Asociația Moașelor Independente precum şi profesionişti din domeniu.  La eveniment au participat cercetatori şi profesionişti ai domeniului, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Administraţiei prezidenţiale şi Organismului Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov.

Momentul a fost marcat prin prezentarea propunerii alternative la politicile publice în domeniul Sănătăţii Reproducerii, de catre Managerul Proiectului, doamna Prof. Asoc. Dr. Iolanda Mihalache, precum şi a unui film de prezentare cu informaţii despre activităţi şi prezentarea rezultatelor obţinute din cele 18 luni de implementare a proiectului, cu sprijinul actorilor publici şi privaţi, parteneri sociali ai Reţelei RENASC, precum şi direcţii viitoare de diseminare. Reţeaua RENASC a fost constituită în cadrul proiectului prin cooptarea a peste 700 de actori relevanţi ce fac parte din peste 45 de organizaţii, ONG-uri, institutii publice şi private.

Proiectul RENASC, a avut drept scop principal creșterea capacitatii ONG-urilor de a formula propuneri la politici publice inițiate de Guvern, astfel în ideea de a îmbunătăți sănătatea reproducerii sub toate formele ei, aspecte care vizează măsuri care să vină în sprijinul ameliorării calității vieții  mamei și copilului, au fost organizate întâlniri directe cu principalii actori ai Sănătății Reproduceri, la nivel național în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Evenimentele au reunit un total de 700 de persoane ce au furnizat date și informații relevante cu privire la problemele ce necesită măsuri urgente de politică sanitară, toti dedicați aceleiași cauze: un uriaș efort profesional, născut din pasiunea acestor profesioniști tradiționali și devotați subiectului Sănătății Reproducerii, cu scopul comun de a îmbunătăți Sănătatea Reproducerii și Sexualității generației de azi și de mâine – de a da o șansă generațiilor actuale și viitoare de a crea și recrea o nație prosperă și sănătoasă.

Pe parcursul implementării activităților, s-au efectuat demersurile necesare în vederea redactării unei propunerii alternative la politicile publice în domeniul sănătății reproducerii. Astfel cele 3 O.N.G.-uri participante la activitățile coordonate de Asociația PartNET, în calitate de Lider de parteneriat cu contribuţia partenerilor, Asociației SAMAS și Asociației Moașelor Independente, precum și  Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, au colaborat în procesul de elaborare a propunerii alternative la politicile publice existente.

 

         Proiectul de politică publică în domeniul sănătăţii reproducerii, respectiv Planul de măsuri pentru creşterea accesului la servicii de planificare familială, propunere alternativă la politicile publice existente în domeniul sănătăţii reproducerii, cu completările şi modificarile rezultate în urma amplului proces de consultare organizat de parteneriat, cu imputul din cercetarea online coordonata de INSMC în cadrul proiectului, prin dezvoltarea Platformei RENASC şi a celor 8 dezbateri publice regionale organizate de Liderul de parteneriat, a fost tehnoredactat şi transmis Ministerului Sănătăţii. Tot în luna decembrie, propunerea alternativă a primit avizul Ministerului şi va putea constitui un model de acţiune pentru viitorul cadru strategic şi elaborarea unui plan operaţional pentru Sănătate Sexuală şi Reproductivă în România, pentru perioada 2020 – 2030.

         În cadrul documentului a fost analizată situația prezentă a serviciilor specifice de sănătate a reproducerii raportat la standardele europene de politici și programe în domeniu identificând posibile măsuri eficiente și efective pentru remedierea lipsurilor și barierelor accesului populației la informații și servicii esențiale. Scopul declarat propunerii alternative este un concept complex ce cuprinde o arie largă de servicii, măsuri și intervenții specifice a caror eficiență în timp este relevată de indicatori de sănătate ce vizează populația actuală și influențează starea de sănătate a generațiilor viitoare.