DOCUMENT CADRU Repoziționarea programului de Planificare Familială/Sănătatea Reproducerii și Sexualității din România

Documentul prezent este elaborat în cadrul proiectului RENASC – REțea NAțională de promovare a Sănătății reproduCerii prin politici publice integrate implementat de Asociația PartNet – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila, împreună cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” București, Asociația SAMAS și Asociația Moașelor Independente.  Este realizat cu scopul de a informa și a cataliza dezbateri publice și discuții constructive ce vor rezulta în formularea unei politici alternative și a unui plan de măsuri urgente, fezabile și eficiente într-un domeniu prioritar pentru a răspunde nevoilor populației de informare și servicii în domeniul Planificării Familiale/Sănătății Reproducerii și

Sexualității (S.R.S.).

Analiza literaturii specifice și consultările organizate în cadrul Proiectului RENASC au identificat o serie de lipsuri și deficiențe și au propus măsuri relevante de remediere. Documentul prezinta delimitări conceptuale cu privire la domeniul Sănătații Reproducerii și Sexualității precum si contextul european de strategie și programare regională în domeniulSănătății Reproducerii și Sexualității.

Ca urmare a consultațiilor rețelei RENASC organizate în cadrul proiectului a rezultat că planificarea familială și organizarea de servicii prietenoase pentru tineri reprezintă arii prioritare de intervenție pentru stadiul actual și pot avea un impact semnificativ și asupra altor domenii ale sănătății reproducerii și sexualității.