Cursuri de formare în domeniul politicilor publice

În vederea dezvoltării capacității ONG-urilor, în cadrul proiectului RENASC – Rețea Națională de promovare a Sănătății au fost furnizate cursuri pentru membrii grupului țintă pe următoarele domenii prioritare:

  • Strategie și politici publice;
  • Comunicare interinstituțională și relații publice;
  • Specialist în activitatea de lobby;
  • Competențe sociale și civice (CSC), cu profil de dialog social și advocacy;

Cursul de Strategie și politici publice s-a derulat în perioada 12 – 16 septembrie 2019 la Phoenicia Business Center în București. Acesta a fost susținut de doamna Conf. Univ. Dr. Diana Păun și de domnul Prof. Univ. Dr. Gheorghe Hurduzeu. Doamna Conf. Univ. Dr. Diana Păun, Consilier Prezidențial la Departamentul Sănătate Publică, membru în asociații profesionale naționale (Asociația de Endocrinologie Clinică din România, Societatea Română de Endocrinologie) și internaționale (Societatea Germană de Endocrinologie, Societatea Europeană de Endocrinologie (ECE), American Association of Clinical Endocrinologists) împreună cu domnul profesor universitar doctor Gheorghe Hurduzeu, decan al Facultății de Relații Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, cercetător al Academiei Române, fost consilier al ministrului Ministerului Afacerilor Externe a prezentat cursanților diferite aspecte referitoate la strategiile și politicile publice, precum: „Analiza muticriterială a deciziei / Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)”,  „Politici publice analizate ca modele teoretice (Thomas Dye)”, „Testul de compensare în baza criteriului Kaldor – Hicks / Scitovsky”.

Cursul de Comunicare interinstituțională și relații publice derulat în perioada 14-18 noiembrie 2019 la Complexul Turistic Izvorul cu Păstrăvi l-a avut drept formator pe domnul Prof. Univ. Dr. Cătălin Dobrea. Cu o experiență de peste 20 ani în cadrul Facultății de Management, Academia de Studii Economice din București, domnul Prof. Univ. Dr. Cătălin Dobrea este membru în organizații științifice profesionale și în colective ale revistelor, precum și expert evaluator în cadrul comisiei de specialitate ”Științe Economice”. În cadrul cursului au fost prezentate participanților aspecte din următoarele domenii: „Comunicare interinstituțională versus comunicarea individuală”, ”Rezolvarea situațiilor conflictuale”, „Tehnici de optimizare a comunicării în relațiile publice – limbajul responsabilității”.

Cursul de Specialist in activitatea de lobby, ce a avut loc în perioada 9-13 decembrie 2019 la Hotel Ambasador în București l-a avut formator pe domnul Dr. Valentin Marian Ionescu. Domnul Dr. Valentin Marian Ionescu, fost consilier prezidențial al Președintelui  României și Ministru al Privatizării este un  expert în domeniul politicilor publice, activând de peste 20 de ani în instituții publice generatoare de proiecte de lege. Cursanții au fost impresionați, în special de temele ce abordau subiecte referitoare la: „Lobby versus influence – peddling”, „Matricea părților interesate”,  „Ciclul procesului de lobby/advocacy (M. Avner)”, „Modelul Colin Eden și Fran Ackermann”.

Cursul de inițiere în Competențe sociale și civice (CSC), cu profil de dialog social și advocacy, desfășurat în perioada 11 – 15 decembrie 2019 la Complexul Turistic Izvorul cu Păstrăvi din Bușteni, județul Prahova a fost susținut de doamna formator Daniela Drăghici. Doamna formator Daniela Drăghici are o experiență de peste 20 de ani în activitățile derulate de ONG-uri, fiind și Advisory Board Member, în cadrul organizației ASTRA Network. Cursul a fost foarte interactiv, participanții fiind, în primul rând impresionați de aplicațiile practice caracteristice următoarelor domenii:  „dezvoltarea hărților puterii”, „mesaje: informarea, convingerea și trecerea la acțiune”, „colaborarea cu mass media”.