Rezultate

 • Rezultat de proiect 1 – 8 evenimente regionale de informare la care vor participa 160 de persoane, in vederea identificarii actorilor relevanti si dezvoltarii retelei RENASC
 • Rezultat de proiect 2 – 1 retea dezvoltata – instrument independent de monitorizare si evaluare a politicilor publice existente in domeniul sanatatii reproducerii
 • Rezultat de proiect 3 – 5 seminarii la care vor participa 100 de persoane in vederea prezentarii intrumentelor de monitorizare si evaluare a politicilor publice in domeniul sanatatii reproducerii si a functionalitatii acestora
 • Rezultat de proiect 4 – 1 platforma dezvoltata – instrument independent de monitorizare si evaluare a politicilor publice existente in domeniul sanatatii reproducerii
 • Rezultat de proiect 5 – 1 atelier de lucru la care vor participa 25 de persoane in vederea evaluarii politicilor publice in domeniul sanatatii reproducerii
 • Rezultat de proiect 6 – 1 raport de evaluare a politicilor publice in domeniul sanatatii reproducerii
 • Rezultat de proiect 7 – 80 persoane din ONG-uri si parteneri sociali instruite in: Competente sociale si civice – cu profil de dialog social si advocacy, Strategie si politici publice, Specialist in activitatea de lobby, Comunicare interinstitutionala si relatii publice si informate asupra principiilor orizontale
 • Rezultat de proiect 8 – 1 manual de bune practici europene si internationale, referitor la politici publice in domeniul sanatatii reproducerii
 • Rezultat de proiect 9 – 3 focus grupuri la care vor participa 25 de persoane, in vederea elaborarii politicii publice alternative in domeniul sanatatii reproducerii
 • Rezultat de proiect 10 – 1 politica publica alternativa in domeniul sanatatii reproducerii elaborata
 • Rezultat de proiect 11 – 8 dezbateri publice regionale la care vor participa 240 de persoane, in vederea finalizarii politicii publice alternative in domeniul sanatatii reproducerii
 • Rezultat de proiect 12 – 1 politica publica alternativa in domeniul sanatatii reproducerii promovata si acceptata
 • Rezultat de proiect 13 – 1 conferinta de diseminare a rezultatelor la care vor participa 50 de persoane
 • Rezultat de proiect 14 – 1 proiect implementat cu succes (managementul proiectului, informare, comunicare si publicitate pentru proiect, cheltuieli generale de administratie)