Obiective

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a crește capacitatea ONG-urilor și partenerilor sociali de a formula propuneri alternative de politici publice în domeniul sănătății mamei și copilului, respectiv: sănătatea reproducerii, consultație prenatală, extinderea și sprijinirea accesului femeilor gravide la servicii medicale, educație medicală, etc.

Proiectul urmărește constituirea unei rețele naționale din actori relevanti în domeniu sănătății reproducerii care va analiza politicile de sănătate și sociale existente în domeniu și va transmite soluții/propuneri de îmbunătățire a prevederilor legislative, astfel încât femeile și  copiii să aibă acces nelimitat și egal la servicii medicale de înaltă calitate.

Obiectivul general abordeaza problemele centrale identificate, respectiv necesitatea crearii unui parteneriat public-privat cu scopul de a

monitoriza situatia si efectele concrete ale politicilor publice din domeniul sanatatii reproducerii, de elabora impreuna propuneri alternative

la politicile in vigoare in vederea rezolvarii problemelor existe (declinul demografic si rata ridicata a mortalitatii materne si infantile din

Romania), de a crea un parteneriat sustenabil in acest domeniu.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. O.S.1: Cresterea capacitatii a 3 ONG-uri de a monitoriza si evalua politicile publice, prin dezvoltarea si utilizarea a 2 instrumente

inovative de monitorizare si evaluare in domeniul sanatatii reproducerii.

  1. O.S.2: Cresterea capacitatii a 3 ONG-uri de a formula politici publice alternative, prin instruirea a 80 de persoane din grupul tinta –

personal din ONG-uri, in domenii de interes si elaborarea unei propuneri alternative la politicile publice in domeniul sanatatii

reproducerii.

  1. O.S.3: Promovarea politicii publice alternative elaborate in domeniul sanatatii reproducerii si obtinerea acceptului acesteia.