Raport de Evaluare a Politicilor Publice in Domeniul Sanatatii Reproducerii

Raportul final de evaluare a politicilor publice existente în domeniul Sănătății Reproducerii reprezintă un document cadru elaborat în cadrul activității A 2.2. Monitorizarea și evaluarea politicilor publice existente privind sănătatea reproducerii, ca urmare a interpretării datelor obținute atât în cadrul activității A 2.1. Dezvoltarea Rețelei RENASC și a platformei online în vederea monitorizării și evaluării politicilor publice existente, cât și prin interviuri în cadrul Atelierului de lucru cu membrii Rețelei RENASC. Rezultatele interpretării datelor obținute au caracter obiectiv, prezentând situația reală, tendințele actuale în planificarea familială și sănătatea reproducerii din România.

Procesul de monitorizare s-a axat pe analiza următoarelor aspecte: stadiul implementării politicii/politicilor publice, în ce măsură corespund politicile publice necesităților reale ale populației, în ce măsură sunt implementate activitățile prevăzute în cadrul politicilor, ce probleme sunt în realitate sau au intervenit, ce afectează populația, cum influentează factorii externi implementarea politicii, care sunt efectele și perspectivele implementării politicilor, cum va evolua situația în cazul în care nu se intervine prin transmiterea de propuneri alternative la politicile existente.

Raportul face parte integrantă din Proiectul RENASC, o inițiativă public privată de cercetare a politicilor publice, definite ca un ansamblu de măsuri concrete care se înscriu într-un cadru general de acțiune având scopuri și obiective de îndeplinit într-un domeniu de interes. Un domeniu prioritar în România, dar și sensibil și în permanentă schimbare este cel al politicilor în domeniul sănătății reproducerii.