Activitati

 • A 1. Managementul proiectului

  A 1.1. Managementul proiectului

  A 2: Dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare si evaluare a politicilor publice in domeniul sanatatii reproducerii

  A 2.1. Dezvoltarea Retelei RENASC si a platformei online in vederea monitorizarii si evaluarii politicilor publice existente

  A 2.2. Monitorizarea si evaluarea politicilor publice existente privind sanatatea reproducerii

  A 3. Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor prin instruirea a 80 de persoane din grupul tinta

  A 4. Formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul sanatatii reproducerii

  A 4.1. Cercetare cu privire la bune practici europene si internationale din domeniul sanatatii reproducerii

  A 4.2. Elaborarea de politici publice alternative in domeniul sanatatii reproducerii

  A 4.3. Promovarea politicii publice alternative referitoare la sanatatea reproducerii in cadrul institutiilor abilitate