Date generale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa Prioritara: Administratie publica si sistem judiciar eficiente

Componenta 1: CP2/2017-Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

 

Titlul proiectului: ”RENASC – REțea NAțională de promovare a Sănătății reproduCerii prin politici publice integrate”

Cod proiect: SIPOCA/MySMIS: 226/110651

 

Beneficiar:

Asociația PartNET – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă – Solicitant

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” – Partener 1

Asociația SAMAS – Partener 2

Asociația Moașelor Independente – Partener 3

Data de începere proiect: 27 iunie 2018

 

Perioada implementare:

Proiectul va avea acoperire națională și se va implementa în perioada 27.06.2018 – 26.02.2020, având o durată de 18 luni,

 

Finantare

Valoarea totala a proiectului este de 934.939,16Lei, din care 774.090,94 Lei contribuția Uniunii Europene și 142.149,40 Lei contribuție din bugetul național.

 

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a crește capacitatea ONG-urilor și partenerilor sociali de a formula propuneri alternative de politici publice în domeniul sănătății mamei și copilului, respectiv: sănătatea reproducerii, consultație prenatală, extinderea și sprijinirea accesului femeilor gravide la servicii medicale, educație medicală, etc.

Proiectul urmărește constituirea unei rețele naționale din actori relevanti în domeniu sănătății reproducerii care va analiza politicile de sănătate și sociale existente în domeniu și va transmite soluții/propuneri de îmbunătățire a prevederilor legislative, astfel încât femeile și copiii să aibă acces nelimitat și egal la servicii medicale de înaltă calitate.

Obiectivul general abordeaza problemele centrale identificate, respectiv necesitatea crearii unui parteneriat public-privat cu scopul de a monitoriza situatia si efectele concrete ale politicilor publice din domeniul sanatatii reproducerii, de elabora impreuna propuneri alternative la politicile in vigoare in vederea rezolvarii problemelor existe (declinul demografic si rata ridicata a mortalitatii materne si infantile din Romania), de a crea un parteneriat sustenabil in acest domeniu.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. O.S.1: Cresterea capacitatii a 3 ONG-uri de a monitoriza si evalua politicile publice, prin dezvoltarea si utilizarea a 2 instrumente inovative de monitorizare si evaluare in domeniul sanatatii reproducerii.

  1. O.S.2: Cresterea capacitatii a 3 ONG-uri de a formula politici publice alternative, prin instruirea a 80 de persoane din grupul tinta personal din ONG-uri, in domenii de interes si elaborarea unei propuneri alternative la politicile publice in domeniul sanatatii

   reproducerii.

   1. O.S.3: Promovarea politicii publice alternative elaborate in domeniul sanatatii reproducerii si obtinerea acceptului acesteia.

    Rezultate asteptate

    Rezultat de proiect 1 – 8 evenimente regionale de informare la care vor participa 160 de persoane, in vederea identificarii actorilor relevanti si dezvoltarii retelei RENASC

    Rezultat de proiect 2 – 1 retea dezvoltata – instrument independent de monitorizare si evaluare a politicilor publice existente in domeniul sanatatii reproducerii

    Rezultat de proiect 3 – 5 seminarii la care vor participa 100 de persoane in vederea prezentarii intrumentelor de monitorizare si evaluare a politicilor publice in domeniul sanatatii reproducerii si a functionalitatii acestora

    Rezultat de proiect 4 – 1 platforma dezvoltata – instrument independent de monitorizare si evaluare a politicilor publice existente in domeniul sanatatii reproducerii

    Rezultat de proiect 5 – 1 atelier de lucru la care vor participa 25 de persoane in vederea evaluarii politicilor publice in domeniul sanatatii reproducerii

    Rezultat de proiect 6 – 1 raport de evaluare a politicilor publice in domeniul sanatatii reproducerii

    Rezultat de proiect 7 – 80 persoane din ONG-uri si parteneri sociali instruite in: Competente sociale si civice – cu profil de dialog social si advocacy, Strategie si politici publice, Specialist in activitatea de lobby, Comunicare interinstitutionala si relatii publice si informate asupra principiilor orizontale

    Rezultat de proiect 8 – 1 manual de bune practici europene si internationale, referitor la politici publice in domeniul sanatatii reproducerii

    Rezultat de proiect 9 – 3 focus grupuri la care vor participa 25 de persoane, in vederea elaborarii politicii publice alternative in domeniul sanatatii reproducerii

    Rezultat de proiect 10 – 1 politica publica alternativa in domeniul sanatatii reproducerii elaborata

    Rezultat de proiect 11 – 8 dezbateri publice regionale la care vor participa 240 de persoane, in vederea finalizarii politicii publice alternative in domeniul sanatatii reproducerii

    Rezultat de proiect 12 – 1 politica publica alternativa in domeniul sanatatii reproducerii promovata si acceptata

    Rezultat de proiect 13 – 1 conferinta de diseminare a rezultatelor la care vor participa 50 de persoane

    Rezultat de proiect 14 – 1 proiect implementat cu succes (managementul proiectului, informare, comunicare si publicitate pentru proiect, cheltuieli generale de administratie)