Atelier de lucru cu membrii retelei RENASC iulie 2019 la inceput

Proiectul RENASC – un răspuns la problema natalității și a mortalității infantile

România se află într-un declin demografic accentuat, arată ultimele datele Eurostat. Populaţia României a scăzut, într-un singur an, cu 6 la sută. Anul 2018 a însemnat un minim istoric de copii născuţi în România, cei mai puţini din ultimii 50 de ani. Concluzia alarmantă aparţine Institutului Naţional de Statistică care atrage atenţia că anul trecut s-au născut 173.000 de copii, în condiţiile în care în anul 2011, considerat an de criză, s-au născut peste 180.000 de copii.

Pe lângă scăderea natalității o problemă majoră a României este și mortalitatea infantilă. În România mor, anual, 1.500 de copii cu vârste mai mici de un an. Alţi 2.000 au mai puţin de cinci ani. Acete cifre clasează România pe primul loc  în clasamentul mortalităţii infantile la nivel european.

Proiectul RENASC

Proiectul urmărește constituirea unei rețele naționale din actori relevanti în domeniu sănătății reproducerii care va analiza politicile de sănătate și sociale existente în domeniu și va transmite soluții/propuneri de îmbunătățire a prevederilor legislative, astfel încât femeile și  copiii să aibă acces nelimitat și egal la servicii medicale de înaltă calitate.

Început pe 27.06.2018, cu o durată de 16 luni, proiectul RENASC are ca obiectiv general creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula propuneri alternative de politici publice în domeniul sănătății mamei și copilului, respectiv: sănătatea reproducerii, consultație prenatală, extinderea și sprijinirea accesului femeilor gravide la servicii medicale, educație medicală, etc. 

19-21 iunie 2019, Braşov

Parteneriatul Public-Privat Pentru Şansă la Viaţă, atelier de lucru RENASC

Alături de o echipă multidisciplinară, implicată activ în proiectele și nevoile comunității la nivel național, în perioada 19 – 21 iunie, în inima Transilvaniei, Municipiul Brașov, a avut loc atelierul de lucru cu membrii Rețelei Tematice Naționale RENASC – Rețea Națională pentru Sănătatea Reproducerii.  Aceasta  urmează dezbaterile publice avute în cele 8 regiuni de dezvoltare, în decursul a 7 luni de implementare a proiectului cu titlul “RENASC – Rețea Națională de promovare a Sănătății reproducerii prin politici publice integrate”, Cod SIPOCA 226/SMIS/110651, proiect cu acoperire națională cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

 Rețeaua RENASC reprezintă un element inovativ creat în cadrul acestui proiect, Parteneriatul Public – Privat adresat specialiștilor în domeniul sănătății reproducerii ce poate fi consultat de ministere și foruri de decizie printr-o platformă informatică – instrument de cercetare și consultare în plolitici publice de sănătate.

Evenimentele Rețelei RENASC s-au adresat specialiștilor în domeniul Sănătății Reproducerii, și au avut ca scop consultarea profesioniștilor din teren referitor la politicile publice existente în domeniu  cu scopul de a formula propuneri alternative la politicile publice existente în domeniile sănătății reproducerii.  

În ideea de a îmbunătății sănătatea reproducerii sub toate aspectele ei, aspecte care vizează măsuri care să vină în sprijinul îmbunătățirii calității vieții  mamei și copilului, parteneriatul RENASC a reunit actori relevanți din domeniul sănătății reproducerii, membrii/reprezentanți ai ONG-urilor, personal medical din domeniu, reprezentanți ai serviciilor educaționale, autorităților publice, societății civile, experți în sănătate publică, asistenți medicali și membrii ai mediului academic. Împreună, lucrând interdisciplinar, participantii la cele 8 evenimente de dezvoltare a Rețelei RENASC și 5 seminarii de lucru care au avut loc în Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Dolj, Iași, Prahova și Municipiul București au elaborat un plan de măsuri pentru creșterea accesului la servicii de planificare familială, au colectat și propus soluții inovative. Actorii relevanți, ce constituie grupul țintă al proiectului, sunt profesioniști care înțeleg și se confruntă cu realităţile din sistemul de sănătate,  pot integra aceste inițiative în propuneri legislative benefice sistemului, fie că este vorba de legislație națională, norme de aplicare la nivel local sau înfrățirea unor domenii prioritare, cum ar fi educația şi sănătatea.

Cu ocazia acestor dezbateri, s-a evidenţiat şi evoluția indicatorilor relvanți pentru sănătatea reproducerii în ultimii 10 ani (2005-2016). Punctul de plecare l-a reprezentat prezentarea rezultatelor „Studiului Sănătăţii reproducerii în România 2016”, prezentare susţinută de experții cercetători Prof. Dr. Matei Dumitru, CS I Dr. Michaela Nanu și  CS I Soc. Dr. Ecaterina Stativă, din Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, partener în cadrul proiectului,studiu reprezentativ, realizat la nivel național, pe un eșantion de5051 femei între 15 și 45 ani.

 Urmare acestui atelier, s-au conturat  principalele aspecte la care specialiștii au propus abordări de intervenție multidisciplinare, şi pe care le puteţi consulta pe site-ul proiectului la adresa www.renasc.partnet.ro.

 Platforma informatică RENASC – reţeaua actorilor relevanţi

În centrul discuțiilor dintre specialiști, s-a aflat și platforma informatică RENASC, instrument de cercetare în politici de sănătate, care va putea fi accesată online de către actorii relevanți și care va oferi un cadru de evaluare, monitorizare și promovare a politicilor publice în domeniul sănătății reproducerii. Platforma va avea componente de cercetare, forum și discuții de feedback cu persoane resursă în domeniu, dar și bibliotecă virtuală.

Site-ul de acces către platformă este www.portal.insmc.ro, sau prin pagina proiectului www.renasc.partnet.ro.